Dementie Vandaag

Een moderne ziekte

Alzheimer

 

Ziekte van Alzheimer 8

Alzheimer is de bekendste vorm van dementie, het is benoemd naar de Duitse neuroloog Aloïs Alzheimer. Alzheimer is een hersenziekte met psychiatrische symptomen. Delen van de hersenen houden op te functioneren en sterven af. Alzheimer bestaat uit een combinatie van verschillende aandoeningen waardoor het verloop van de ziekte van persoon tot persoon verschilt.

De belangrijkste symptomen zijn vergeetachtigheid, veranderingen in de persoonlijkheid, verlies van spraakvermogen en gedesoriënteerd raken.
Alzheimer is een ongeneselijke ziekte  waar de patiënt uiteindelijk aan zal overlijden.  De meeste patiënten overlijden echter eerder aan de gevolgen van bijkomende complicaties zoals b.v. longontsteking, flinke griep, een beroerte, een gebroken heup e.d.

De ziekte alzheimer verloopt in drie fases:

1) De fase van stemmingswisselingen, licht geheugenverlies, trage reacties. Begrip en handelen gaat trager dan voorheen, maar de patiënt is nog wel in staat om zelfstandig te functioneren. Heeft hier wel hulp nodig in de vorm van b.v. een duidelijke klok, een agenda e.d.
Het wordt duidelijk dat de patiënt steeds vaker in herhaling valt, de draad van een gesprek kwijt raakt en gefrustreerd wordt doordat er besef is van het eigen ziektebeeld. De patiënt merkt zelf dat er iets in het geheugen aan het veranderen is.

2) Het korte-termijn-geheugen wordt steeds meer aangetast. De patiënt herinnert zich vooral gebeurtenissen uit het verre verleden. Het kan zijn dat de patiënt zelf woorden gaat verzinnen in gesprekken, om op die manier duidelijk te maken wat hij/zij bedoelt.

3) In deze laatste fase is de patiënt volledig afhankelijk van de zorg van de omgeving. De patiënt is niet meer de persoon die hij/zij ooit was, zijn/haar persoonlijkheid is verloren gegaan. Het is de fase waarin er geen herkenning meer is. Het is een passieve fase waarin de patiënt uiteindelijk zal overlijden aan de ziekte.

Levensverwachting:

Het is niet te voorspellen hoe lang het ziekteverloop is. Bij tijdige diagnose en juiste medicatie is het mogelijk het verloop te vertragen, maar ook dit biedt geen zekerheid. Elke patiënt beleeft de ziekte op zijn/haar eigen manier.

Het is bekend dat bij jongere mensen (onder de 65 jaar) de ziekte sneller verloopt. Het geheugen wordt in rap tempo aangetast, daarom is het van groot belang om vooral jongere patiënten zo snel mogelijk een vertragende medicatie aan te bieden.

Uitgebreide informatie over Alzheimer kunt u vinden bij  Ziekte van Alzheimer

Leave a Comment