Dementie

 

Wat is dementie?

Dementie is een neurologische aandoening, een verzamelnaam voor verschillende soorten geheugenaandoeningen die allemaal op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Dementie komt het meest voor bij mensen boven de 65 jaar, maar helaas treft dementie ook jongere mensen.

De ziekte Dementie openbaart zich vooral op latere leeftijd. Naarmate mensen ouder worden, neemt dus ook de kans toe dat ze met een bepaalde vorm van dementie te maken krijgen. Aangezien het percentage ouderen in de bevolking van westerse landen toeneemt, krijgen steeds meer mensen met dementie te maken. Omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen, komt bij hen dementie ook vaker voor dan bij mannen.

Uit recente statistische gegevens ontleend aan bevolkingsonderzoek in de Verenigde Staten blijkt ten slotte dat hoogopgeleide mannen en vrouwen niet alleen ouder worden, maar gemiddeld ook op latere leeftijd dementie krijgen dan laagopgeleiden. Dit komt doordat de hersenen van hoger opgeleiden actiever zijn en hierdoor het afsterven van hersencellen wordt afgeremd.

Soorten Dementie: