Frontotemporale dementie

 

Frontotemporale dementie (FTD)

FTDFrontotemporale dementie is een aandoening aan de hersenen, de frontaalkwab.  De ziekte was vroeger bekend onder de naam ziekte van Pick.
Bij frontotemporale dementie zijn de ballonvormige zenuwcellen in het voorste deel van de hersenen opgezwollen. De oorzaak van de ziekte is (nog) niet bekend. In een enkel geval speelt erfelijkheid een rol.

Diagnose en symptomen

De diagnose wordt gesteld met behulp van de symptomen en een hersenscan.
Frontotemporale dementie begint meestal op wat jongere leeftijd, tussen de 40 en 50 jaar. De ziekte ontwikkeld zich langzaam en duurt tussen de 5 en 15 jaar.
Omdat het geheugen en de oriëntatie in de beginfase nog intact zijn bestaat het risico dat frontotemporale dementie niet als dementie herkend wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat de patiënt de verkeerde diagnose krijgt en in een psychiatrisch ziekenhuis terecht komt. Hiermee wordt de patiënt ernstig tekort gedaan en wordt er tekort geschoten in de geboden zorg.

Symptomen waaraan frototemporale dementie te herkennen is:

– Het vermogen tot plannen er organiseren wordt minder.
– Taken kunnen niet meer tot het einde worden volbracht.
– Patiënt heeft geen inzicht eigen ziektebeeld.
– Impulsief en onaangepast gedrag.
– Ontremming, dit uit zich ook in het eetgedrag.
– Verlies van normen en waarden.
– Dwangmatig gedrag, behoefte aan structuur.
– Persoonlijkheidsverandering, iemand die introvert kan extravert worden en andersom.
– Taal en geheugenproblemen, herhaling van woorden, moeite met het vormen van zinnen. De geheugenproblemen ontstaan in een later stadium van de ziekte.

Behandeling

Helaas bestaat er ook voor Frontotemporale dementie geen behandeling die de ziekte kan genezen. Het is van groot belang om de ziekte tijdig de diagnosticeren om zo de juiste vorm van begeleiding te kunnen bieden.

Wilt u meer weten over Frontotemporale dementie? Klik dan hier

 

 

 

Leave a reply